กฏและกติกาของIVAO

10. กฎและกติกาของการบินพิเศษ

10.1 - หน่วยควบคุมการบินพิเศษถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการบินพิเศษ ซี่งเป็นการจราจรทางอากาศของหน่วยตำรวจหน่วยกู้ภัย การบินทางทหาร และการจราจรอากาศอื่น ๆ นอกเหนือจากการบินพลเรือน

10.2 - แม้ว่าผู้เล่นจะเล่นเป็นตำรวจ หน่วยกู้ภัย หรือทหาร แต่ถ้าหากว่ายังอยู่ในกฎของ ICAO จะถือว่าการบินนั้นยังเป็นการบินพลเรือนอยู่ และผู้เล่นต้องปฏิบัติภายใต้กฏและกติกาของ IVAO ด้วย

10.3 - ถ้าหากว่าผู้เล่นมีมากกว่า 1 คนไม่ว่าจะเป็นการฝึกบิน การซ้อม หรือการปฏิการอื่น ๆ ซึ่งใช้กฏเกณฑ์นอกเหนือจาก ICAO ถือว่าเป็นการบินพิเศษ และจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาของการบินพิเศษ (IVAO) ยกตัวอย่างเช่น การบินเกาะกลุ่ม (formation flights) การเติมน้ำมันขณะบิน (air to air refueling flights) การบินเพื่อค้นหาและกู้ภัย (search and rescue missions) การออกบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน (air carrier take off and landing practices) การบินระดับต่ำ (low level flights) การควบคุมจราจรทางอากาศโดยเครื่องบิน (AWACS) กฏและกติกาของการบินพิเศษนี้จะกำหนดไว้ในเว็บไซด์ของการบินพิเศษ  การปฏิบัติดังกล่าวต้องได้ขออนุญาตจาก  IVAO-HQ.

10.4 - ก่อนที่จะเริ่มการบินพิเศษของให้สังวรณ์และปฏิบัติตามกฏกติกาของ IVAO ที่กำหนดไว้

ในเกมส์นี้เราพยายามจำลองการบินไว้ตามความเป็นจริงเท่าที่จะเป้นไปได้ แต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในการจำลองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทหรือข้อขัดแย้งทางด้านจริยธรรม การเมือง และศาส นาที่เกิดในโลกของความเป็นจริง เราไม่อนุญาตให้ทำการบินจำลองในลักษณะก้าวร้าวหรือในรูปของการก่อสงคราม  IVAO เป็นเครือข่ายสำหรับความบันเทิง และเพื่อการศึกษา สำหรับคนทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมกับความสุข

10.5 - ตามที่กำหนดไว้แล้ว ห้ามปฏิบัติการฝึกซ้อมในรูปแบบ air-to-air และ air-to-ground ในเครือข่ายของ IVAO เครือข่ายของเรามีไว้สำหรับการจำลองการบังคับเครื่องบินและจำลองการควบคุมการจราจรทางอากาศแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อจำลองสงครามในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่สนใจเกมส์เกี่ยวกับสงครามควรจะใช้เครือข่ายอื่น ๆ ดีกว่า

to the HQ page in English

 

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved