กฏและกติกาของIVAO

6. กฏและกติกาสำหรับนักบิน

6.1. - ก่อนทำการติดต่อกับเครือข่าย

6.1.1 - นักบินทุกคนต้องมีความสามารถในการออกจากท่าอากาศยานแล้วสามารถลงจอดเป็น

6.1.2 - นักบินทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ ยกตัวอย่างเช่น "turn left heading 220" หรือ "descent and maintain FL 110" จึงจะได้รับอนุญาตให้ร่วมเล่นเกมส์ได้

6.1.3 - นักบินทุกคนต้องทำการตัดตั้ง และเข้าใจการใช้ซอฟท์แวร์ SquawkBox

6.1.4 - ก่อนติดต่อกับเครือข่ายนักบินต้องทำการจอดเครื่องบินนอก Runway หรือ Taxiway เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขั้นกับนักบินคนอื่น ๆ

6.2. - การติดต่อกับเครือข่าย

6.2.1 - หากสมาชิกไม่มีความประสงค์ที่จะนำเครื่องบินออกบินไม่ควรทำการติดต่อกับเน็ตเวืร์ค

6.3. - ออนไลน์

6.3.1 - ห้ามใช้ squawk standby นอกจากว่ากำลังจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานเพื่อติดต่อกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ

6.3.2 - ก่อนออกบินทุกครั้งสมาชิกต้องทำการส่งตารางการบินไปที่เครือข่ายโดยใช้ซอฟท์แวร์ SquawkBox

6.3.3 - หากว่าสมาชิกเป็นผู้เล่นใหม่หรือยังไม่มีประสบการณ์ควรแจ้งไว้ในช่องหมายเหตุเพื่อให้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศรับรู้และให้ความช่วยเหลือ

6.3.4 - หากว่าไม่มีผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศอยู่สมาชิกต้องทำการจูนวิทยุไปถึง "Unicom"-ซึ่งใช้ความถี่ (122.80).

6.3.5 - ให้ตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศอยู่หรือไม่ หากมีให้ทำการติดต่อกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศโดยเร็วที่สุด

6.3.6 - ในกรณีพิเศษอาจจะมีการใช้ข้อบังคับ FRA (Facility Rating Assignments) ข้อบังคับ FRA คือ การบังคับให้ผู้เล่นทุกคนซึ่งมีตำแหน่งอยู่สามารถเล่นได้เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากมี FRA ว่า : "Pilots with Rating of FFO (First Flight Officer) or lower are not allowed to land at EHAM airport from 18.00 - 20.00 Zulu - the alternative Airport is EHRD" ในกรณีนี้ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศของ EHAM จะระบุไว้ใน ATIS ว่า  "FRA - no FFO at EHAM 18.00 - 20.00 Z (alt. EHRD)"
FRA ที่กำลังบังคับใช้อยู่สามารถตรวจสอบได้โดย  คลิ๊กที่นี่

6.3.7 - ห้ามใช้ความถื่ฉุกเฉินนอกจากในกรณีที่ฉุกเฉินจริง ๆ ความถี่ฉุกเฉินที่ใช้คือ (121.50)

6.3.8 - นักบินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ

6.4. - การบินพิเศษ

6.4.1 - การบินพิเศษคือการบินทุกชนิดที่ไม่ใช่การบินพลเรือน ยกตัวอย่างเช่น การบินตรวจการณ์ การบินช่วยเหลือผู้ประสบภับ การบินทางทหาร สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน ดังนั้น IVAO จึงอนุญาตให้ใช้การบินพิเศษเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการบินเพื่อจุดประสงค์ก่อการร้าย หรือ การสงคราม สมาชิกสามารถรับรายละเอียดของกฏและกติการการบินพิเศษได้ในหีวข้อ กฏกติกาการบินพิเศษ

to the HQ page in English

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved