กฏและกติกาของIVAO

4. กฎและกติกาโดยทั่วไป

4.1. - การสมัคร.

4.1.1 - ผู้ที่จะสามารถใช้บริการของ IVAO และ IVAN ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น

4.1.2 - ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://www.ivao.org/ เพื่อรับเลขประจำตัวสมาชิกและรหัสส่วนตัว

4.1.3 - ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้เกินกว่า 1 ครั้ง

4.1.4 - ในการสมัครผู้สมัครต้องใช้เฉพาะชื่อจริงและนามสกุลจริงเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิก

4.1.5 - สมาชิกต้องใช้บริการของ IVAO อย่างน้อย 1ครั้ง/3เดือน มิฉะนั้นติดต่อกับศูนย์ข้อมูลอีกครั้งเพื่อขอใช้บริการครั้งต่อไป  ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้ใช้บริการของ IVAO เกิน 12 เดือน จะถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกทันที

4.2. - ซอฟท์แวร์ที่อนุญาติให้ใช้

4.2.1 - ในการติดต่อกับเครือข่ายต้องใช้เฉพาะซอฟท์แวร์ที่อนุญาติเท่านั้น

4.2.2 - ซอฟท์แวร์สำหรับนักบิน SquawkBox เท่านั้น และซอฟท์แวร์สำหรับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องใข้เฉพาะ Pro Controller เท่านั้น

4.2.3 - ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในการสื่อสารคือ Roger Wilco และ Team Speak เท่านั้น

4.2.4 - ซอฟท์แวร์สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้คือ Whazzup และ ServInfo .

4.2.5 - ซอฟท์แวร์ดังที่กล่าวมาทั้งหมดท่านสามารถ download ได้ที่ http://www.ivao.org/network/so/main.asp.

4.3. - การติดต่อเครือข่าย.

4.3.1 - สมาชิกต้องใช้เฉพาะชื่อจริงและนามสกุลจริงในการติดต่อกับเน็ตเวร์คเท่านั้น

4.3.2 - สมาชิกต้องใช้เฉพาะเลขประจำตัวสมาชิกและรหัสประจำตัวของตนเองเท่านั้น

4.3.3 - สาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเครือข่ายเกินกว่า 1 ครั้งในเวลาเดียวกัน

4.3.4 - เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกับเครือข่ายได้ไม่เกิน 2 ครั้งในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นผู้สอนหรือผู้ดูแลของเครือข่าย หากเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อกับเครือข่ายถึง 2 ครั้ง ในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งในการติดต่อกับเครือข่ายทั้ง 2 ครั้งต้องต่างกัน เช่น หากตำแหน่งที่ 1 เป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ตำแหน่งที่ 2 อาจจะเป็นผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ฝึกสอนประจำเน็ตเวิร์ก็ได้

4.4. - กติกาการออนไลน์

4.4.1 - สามาชิกต้องใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในการสื่อสาร เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใข้ในการสื่อสารกันทางการบิน

4.4.2 - การติดต่อระหว่างนักบินและผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศสามารถสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการพูด หรืออาจจะใช้วิธีทั้ง 2 พร้อมกันเลยก็ได้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถใช้ภาษาพูดได้ ท่านต้องใช้การสื่อสารโดยการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรแทน

4.4.3 - สมาชิกต้องใช้คำพูดสุภาพในการติดต่อสื่อสาร หากท่านละเมิดอาจจะถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกได้

4.4.4 - สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือข่ายนี้ติดต่อสื่อสารในด้านที่ผิดกฏหมาย

4.4.5 - สามาชิกของ IVAO ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมส์นี้ในลักษณะที่รุนแรง ยกตัวอย่างเช่น การเล่นเป็นสลัดอากาศหรือเล่นเป็นสงคราม

4.4.6 - สมาชิกทุกคนต้องทำตัวเป็นมิตรไม่ว่าจะกับสมาชิกเก่าหรือกับสมาชิกใหม่ที่พึ่งหัดเล่น

4.4.7 - ไม่ควรปล่อยคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ขณะที่กำลังติดต่อกับเครือข่ายอยู่

4.4.8 - สมาชิกที่ไม่ได้ตอบรับกับเครือข่ายภายใน10 - 15 นาที จะหลุดจากการติดต่อกับเครือข่าย

4.4.9 - สมาชิกที่ก่อกวนการบินของผู้อื่นจะหลุดออกจากการติดต่อกับเครือข่าย

4.4.10 - สมาชิกที่เล่นเกมส์นี้ต้องเล่นเหมือนกับว่ากำลังบังคับเครื่องบินอยู่จริง ๆ

4.4.11 - สมาชิกต้องทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำของผู้ดูแลเครือข่ายและผู้บริหารของเครือข่าย

to the HQ page in English

2001-2003 - IVAO TH - All Rights Reserved